Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng dịch vụ Kênh 1

Trang web này thuộc sở hữu và được điều hành bởi Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo Đa phương tiện (Smart Media ). Các Điều khoản và Điều kiện sau đây được áp dụng cho việc sử dụng trang web và việc sử dụng toàn bộ thông tin, dữ liệu, chức năng và bất kỳ tài liệu nào khác trên trang web này.

Các nội dung pháp luật đầu tiên bạn cần nắm được khi sử dụng dịch vụ trên KENH1:

- Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.

- Không đăng tải hay bình luận các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

- Không lợi dụng để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

  • Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc:

Bộ phận StarTV ( Live Chat) - Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo Đa phương tiện

Tầng 5 tòa nhà Intracom, ngõ 72 Trần Thái Tông, Hà Nội.