Vui lòng ĐĂNG NHẬP để xem được video này

Độc đáo quy trình sản xuất tách uống cà phê từ chính bã cà phê bỏ đi

Lượt xem: 194

Tóm tắt nội dung:

Để giảm thiểu tối đa lượng rác thải sinh ra trong quá trình pha chế cà phê, một công ty đã tiến hành ý tưởng tái chế hết sức độc đáo là sản xuất tách uống cà phê từ chính…bã cà phê bỏ đi!